Quảng cáo

 • Làm sao để đánh giá một TVC
  23/01/2016

  Để giúp bạn có cơ sở để đánh giá các ý tưởng quảng cáo một cách khách quan và khoa học, không mang tính chủ quan hoặc thành kiến cá nhân, hãy dựa vào 10 nguyên tắc để có quảng cáo hay dưới đây..

  Chi tiết...

 • logo 7
 • Logo6
 • Logo 5
 • logo1
 • doi tac 1
 • logo3
 • Logo 4