• Việt Nam đang dần mất thị phần Quỹ đầu tư mạo hiểm
  26/03/2015

  Theo đánh giá của giới đầu tư, những năm 2007-2008 thì Việt Nam đã kéo được rất nhiều quỹ đầu tư mạo hiểm để đầu tư cho quỹ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhưng gần đây thì thị phần về đầu tư mạo hiểm của Việt Nam giảm rất đáng kể và thay thế..

  Chi tiết...

 • logo 7
 • Logo6
 • Logo 5
 • logo1
 • doi tac 1
 • logo3
 • Logo 4