Submit link bài viết mới lên Google Search Console phiên bản mới

15/11/2019


Submit từng Link

Dán đường link muốn submit vào ô trống

Nếu kết quả là "URL nằm trên Google " nghĩa là Link đã được Google index, không cần submit link nữa 

Nếu kết quả là "URL không nằm trên Google ", bấm Yêu cầu lập chỉ mục để Google index link này

 Submit với Sitemap:

Bước 1: Vào Cấu hình website => Sitemap => bấm nút Tạo file sitemap mới

Bước 2: Tổng hợp các link bài viết mới trong ngày:

Bước 3: Quay lại Search console

Vậy là anh chị đã hoàn thành xong việc submit link bài viết mới với giao diện Gooogle earch console mới rồi đó ạ

CHÚC ANH CHỊ THÀNH CÔNG

 

Ý kiến khách hàng

  • logo 7
  • Logo6
  • Logo 5
  • logo1
  • doi tac 1
  • logo3
  • Logo 4